Gå till huvudinnehåll

Om inget annat är angivet så är allt material producerat av mig licenseriat med licensen Creative Commons BY-SA 4.0.

Creative Commons BY-SA 4.0

Denna licens innebär att du får:

Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format.

Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet
för alla ändamål, även kommersiellt.

På följande villkor:

Erkännande — Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda. Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att jag stödjer dig eller ditt användande.

Dela lika — Om du remixar, transformerar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera ditt material med samma licens.