Jag tror på öppen källkod och fri mjukvara. Många problem inom teknologin beror på att vi har sluten källkod i till stor del otestad mjukvara. Nu är det inte så att man löser alla sina problem genom att öppna upp källkoden. För att öppen mjukvara ska fungera som bäst krävs ett intresse. Ett intresse av communityn som använder mjukvaran att underhålla och förbättra systemet som de förlitar sig på. Och desto större intresse desto fler ögon och då upptäcks buggar snabbare och förbättringar utvecklas snabbare; Alla vinner.

Men det är inte buggar och tekniska förbättringar jag vill prata om. Det är användbarhet. Väldigt många applikationer som i sig är värdiga alternativ till applikationer som bygger på andra licensierings och betalningsmodeller misslyckas totalt på området användbarhet.

Ett av de tydligaste exemplen är mailtjänster. Mail brukar ofta hållas fram som ett exempel på en teknologi som har mognat och blivit utbredd som en av de främsta kommunikationsmedlen vi har idag.

Gmail är enligt mig en av de bästa mailtjänsterna på marknaden just nu; Den är väldesignad, fungerar på alla plattformar, inbyggd med många andra system och den är gratis.

Men som de säger “If you’re not the customer, you’re the product”, vilket i sig är en sanning med många undantag men som fungerar bra i just detta fall. Hela Google’s affärsmodell går ut på att man använder sig av deras tjänster och sedan spårar de hur du använder tjänsten och använder denna data till att sälja tjänster till företag och andra som är intresserade av marknadsföring.

Problemet blir när det blir för centraliserat. Google och andra jättar som Facebook tex har mer data än vi kan föreställa oss. Och det finns otaliga fall där denna data har blivit missbrukad. Nu är jag inte en av dem som har en enorm misstro för just Google och Facebook, jag tror att de vill det bästa för sina användare just eftersom de är beroende av sina användare. Men insamlingen av data (som hela deras affärsmodell bygger på) möjliggör ett missbruk av denna data av andra parter, till exempel NSA och FRA.

Just i fallet med Gmail är detta den stora nackdelen. Googles produkt bygger på att de samlar in data, och detta hindrar Google från att skapa en bättre produkt för sina användare genom att implementera tex end-to-end kryptering som PGP eller GPG; Något som skulle vara av enorm fördel för användare som ett skydd från tredjepart, men samtidigt omöjliggöra för Googles affärsmodell att gå ihop.

Vad är det som hindrar Open-Source-communityn från att komma på något bättre?

Om man vill ha ett säkert alternativ för sin mail måste man antingen betala för det eller ha den tekniska kompetensen, och då får man ändå det svårt att nå upp till samma smidighet som det är att använda Gmail.

Jag tror att ett av de stora hindren är att de som bygger öppen mjukvara för säkerhet har en annan syn på mjukvara; En syn på främst de tekniska och funktionella bitarna och missar användbarhet fullständigt. Vilket gör det svåranvänt till oanvändbart för resten av världens befolkning.

Om vi verkligen vill nå ut till “vanligt folk” måste tjänsterna som byggs upp fokusera på att vara enkla att använda.

Bitcoin-communityn har fattat detta. De fokuserar enormt mycket på att det ska bli enklare att använda, både från ett säkerhetsperspektiv och i ren smidighet. Jag tror att detta är rätt väg att gå. Liksom, vad har en teknologi för mening om den inte förändrar något?

För att våra applikationer ska kunna vara värdiga alternativ för alla måste de även kunna konkurrera med teknikjättarnas tjänsters användarvänlighet.

Redigera · Källkod