Eftersom det är läskunnighetsdagen idag (eller läsk-unnighetsdagen som någon på twitter föreslog) tänkte jag skriva lite om vad jag tror är dagens motsvarighet till läskunnighet: Computational Thinking (CT) eller teknisk förståelse (bästa översättningen som jag klarade av).

CT beskrivs som en av de viktigaste egenskaperna vi kan lära ut i informationssamhället vi lever i idag v Jeanette Wing. Vi har datorer och mjukvara överallt omkring oss idag; De flesta skulle inte kunna klara sig igenom en enda dag utan att komma i kontakt med det. Trots det är det väldigt få som har förståelse för systemen, de ses som magi av de flesta.

Så vad är CT?

Wikipedia beskriver det som följande:

Computational thinking can be used to algorithmically solve complicated problems of scale, and is often used to realize large improvements in efficiency.

Att lösa komplicerade problem med hjälp av algoritmer och utnyttja detta till att realisera store effektivitetsförbättringar. Kort och enkelt vad programmerare gör idag: Skapar mjukvara (som är recept för vad en dator ska utföra vid särskilda händelser).

Det låter knepigt, och det är det ofta, men inte för att CT är något komplicerat utan snarare för att den mesta mjukvara som används idag är väldigt komplicerad och omfattande.

Men det är skillnad på att kunna vara delaktig i att vara en del av skapandet och att förstå. De flesta idag har inte förmågan att skriva nästa A Song of Ice and Fire, men de flesta har möjlighet att se skillnad på det verket och något som inte alls är lika bra; Samt har de flesta idag förmågan att ta del av verket. Det som vi kallar läskunnighet.

En gång i tiden var läskunnighet en förmåga som endast eliten i samhället hade. Det höll makten borta från massorna och koncentrerade makten hos en liten elit. Vi måste göra om samma resa som vi en gång gjorde på 1400-talet men denna gång med förståelsen för den teknik vi är så beroende av. Det är för viktigt för att lämnas i händerna på en så liten del av befolkningen som det är idag.

I Storbritannien har man förstått vilken viktigt kunskap detta är och där ska man nu lära ut programmering från årskurs 5. Detta är något vi också borde ta efter!

Vi är bara i början av en teknisk utveckling som kommer att explodera de kommande åren och förståelsen för våra system vi är och kommer bli ännu mer beroende av är avgörande för samhället.

Vänta inte på att Sverige tar efter Storbritannien utan hjälp de i din närhet att få upp ögonen för programmering och “hacking”. Det finns många resurser, som till exempel Code.org eller Codecademy. Jag rekommenderar dig som har egna barn själv eller i din närhet att köpa en Raspberry Pi och gör lite enklare övningar, det krävs inte mycket för att det ska bli kul, programmering är juh trots allt enormt kul i sig 😀

Redigera · Källkod