Följande ordväxling har jag alltid varit fäst vid på något sätt, det speglar det samhället vi lever i idag och vad som skulle kunna bli.

So…what do you do?

I’m a cashier

Oh, I didn’t mean what do you do for money…

…I mean, what do you do for the world?

Jag önskar att vi hade ett samhälle där det finns ett fokus på vad man gör för samhällets bästa, där vi inte bryr oss (eller rättare sagt inte behöver bry oss om) hur mycket man tjänar eller hur man ska kunna överleva från en dag till en annan.

Jag tror att det finns ett enormt intresse för ett sådant samhälle. Allmänningar som Wikipedia, WordPress, Ghost och den enorma mängd av open-Source eller crowd-source projekt som finns tyder på detta.

Vi gör saker inte för att tjäna pengar, utan för att vi vill.

MIT Carnegie Mellon och Bostons universitets studie visar att ekonomiska incentiv faktiskt ger sämre prestationer vid mer mentalt krävande uppgifter, just för att det blir ett fokus på pengarna istället för att fokusera på uppgiften.

Vad vi istället bryr oss om är syfte, kontroll (över våra liv/val) och att bli bättre (att bemästra ett område) För mig ger framförallt open-Source-rörelsen (om det kan beskrivas som en rörelse) denna möjligheten.

Med nuvarande prognoser som tyder på att vi inom 20 år kommer ha nästan 50% arbetslöshet så finns det ännu större anledning att komma bort från den ekonomiska distributionsmodell vi har där ett fåtal har väldigt mycket och resterande har mindre. Framförallt så som det ser ut idag där de som är utanför arbetsmarknaden har stora svårigheter att försörja sig och överleva.

Förutsatt att prognosen om arbetslöshet är sann så måste det ske en förändring, frågan är vid vilken procentsats av arbetslöshet som vi ser till att det sker.

Redigera · Källkod