Några dagar sedan lanserades Fjärde Uppgiften som är en ny webbplats och tjänst med uppgiften att oberoende av andra organisationer sprida svensk forskning till allmänheten.

Internationellt har det länge funnits en motsvarighet i TED Talks som jag rekommenderar varmt; Där finns det mycket intressant att lyssna på. Men det har inte funnits något ordentligt alternativ (som iallafall jag känner till) som speglar den svenska forskningen.

En av de stora skillnaderna mellan TED Talks och Fjärde Uppgiften är att TED Talks är en monolog, ofta i form av ett tal till en större publik där Fjärde Uppgiften har en dialog i form av en intervju. Jag kan se att det finns både för och nackdelar med de olika formaten. I TED Talks har talaren större kontroll över vad som sägs, samt har möjligheten att inkludera bilder och filmer. Fjärde Uppgiften känns mer begränsad till de frågor som intervjuaren ställer. Hur som helst är det en oerhört bra och viktig tjänst som jag hoppas blir populär.

Här är vad de har att säga om sig själva:

Efter tredje uppgiften….

En forskares två första uppgifter är att utbilda studenter och bedriva forskning. Den tredje uppgiften är att nå ut med sin forskning till allmänheten, helt enkelt verka för att forskningen kommer till nytta för samhället.

Begreppet tredje uppgiften är välkänt bland forskare och även politiker som i flera decennier talat om forskarnas utmaning att nå ut till medborgarna. Men uppfyllandet av tredje uppgiften har varit svår och forskarna har långt ifrån alltid varit synliga i den breda samhällsdebatten.

….tar fjärde uppgiften vid

Med internet och rörlig bild kan den tredje uppgiften nu förverkligas. Genom ny teknik och sociala medier kan den svenska allmänheten ta del av forskning på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Tekniken öppnar också upp för fördjupning och förkovring för de som är intresserade.

Eftersom tjänsten lanserades för bara några dagar sedan finns det inte lika mycket materiel som TED Talks men det finns ändå åtta intervjuer som går att ta del av. Jag kan rekommendera “Lek väcker kreativitet”.

Redigera · Källkod